Община Несебър се опитва всячески да саботира предстоящото гласуване за референдум за отделяне на гр. Обзор и шест села - Баня, Емона, Приселци, Раковсково, Паницово и Козница, в нова община с административен център гр. Обзор. 

Това заявяват в своя позиция до медиите от Инициативния комитет за обособяване на нова община с център град Обзор. 

Общинския съвет в Несебър е отказал да насрочи дата за провеждането на референдума, като впоследствие това е извършено с решение на областния управител на Бургас.

Според Инициативания комитет действията на несебърската администрация били с цел да се опорочи вотът.

Като пример те дават, че седмици преди вота кметът на Община Несебър Николай Димитров заличил 190 лица с настоящи адреси в гр. Обзор и някои от селата, участващи в референдума.

Обзор очаква светло бъдеще като самостоятелна община

Обзор очаква светло бъдеще като самостоятелна община

Нямало да има увеличение на данъците, нито уволнения

По думите на представителите на комитета в голямата си част това са хора, включили се в подписката за насрочване на референдума и поддръжници на отделянето на Обзор в отделна община. Така той ги лишил от правото да гласуват.

Цифрата може да изглежда малка, но при регистрирани около 2000 избиратели в гр. Обзор, тези 190 заличени гласа със сигурност ще окажат влияние върху крайния резултат, поясняват от Инициативния комитет.

Много от тези хора са подали жалби в съда. Вече има съдебни определения, които им дават право да бъдат отново вписани като гласоподаватели. Общинската избирателна комисия в Несебър обаче отказва да го направи.

Според Инициативния комитет било ирония, че законът възлага организирането на референдума на лице, разследвано за ръководене на организирана престъпна група за купуване на гласове.

Като зачитаме презумпцията за невиновност на всяко неосъдено с влязла сила присъда лице, изразяваме сериозното си безпокойство, че толкова важен и исторически обществен интерес, като провеждането на референдум за обособяване на нова община, е възложен за организиране именно на Николай Димитров в качеството му на кмет на община Несебър, пишат още от Инициативния комитет.

В тази връзка те призовават компетентните институции да поискат отстраняването му от изпълнението на тези функции, за да не се създава съмнение в опорочаването на процеса на пряка демокрация.