Община Поморие иска държавен имот за изграждане на нов жилищен квартал в града.

Новият квартал ще представлява комплекс от сгради, паркинги, търговски и зелени площи, които отговарят на международните стандарти. Локацията на избрания за целта имот позволява лесна и бърза комуникация с общинския център и удобен достъп до необходимата инфраструктура.

Кметът Иван Алексиев е на мнение, че изграждането на подобен квартал ще подобри стандарта на живот на гражданите на Поморие, като осигури нови жилища за много от тях. В писмо, адресирано до Министерския съвет чрез Областния управител на област Бургас, той поиска от държавата безвъзмездно да прехвърли терена на бившето Военно поделение (зад Винпрома) в полза на Общината. Имотът, който е държавна собственост, е с площ от 49 785 кв.м и е застроен с 21 масивни сгради. Намерението е да се изработи подробен устройствен план за изграждане на самостоятелни поземлени имоти, върху които ще се учреди право на строеж на лица с установени жилищни нужди, а върху някои от тях ще се построят социални жилища.

Напомняме, това не е първият път, в който Община Поморие изразява желание да стане собственик на имот, който да благоустрои в полза на поморийци. В края на септември кметът на града заяви, че Общината ще участва в конкурса за концесионер на плажа "Поморие-изток" с цел да се защити интересът на местните жители и да се гарантира опазването на пясъчните дюни.