Община Шумен ще свие разходите си с 20% заради икономическата криза и свързаното с нея намаляване на приходите. В началото на месец май се очакват съкращения в администрацията, съобщи Нова Тв.

През изминалата година общината е платила 76 хиляди лева за телефонни разходи. Тази година те трябва да паднат до 20%. Вече е въведен лимит при служебните GSM-и, ако той бъде надвишен служителите ще доплащат разликата.

Според антикризисната програма всяка дирекция ще има лимит на разговорите. Ограничени са още командировъчните и транспортни разходи. Обръща се и сериозно внимание на електроенергията и изразходваната топлоенергия.

В началото на месеца започна кампанията по събиране на налозите. В момента в общинската хазна влизат значително по-малко пари от местни данъци и такси в сравнение със същия период за миналата година.

Свиване на разходите може да бъде осъществено и чрез новото постановление на Министерски съвет за заплатите в бюджетната сфера, което дава право на кметовете да определят числения състав и работните заплати на администрацията.

Икономията на разходите ще даде възможност да се стабилизира бюджетът на общината, тъй като през тази година Министерството на финансите ще превежда 90% от субсидията за издръжка на държавните дейности.