Община Тетевен търси съдействие от Министерството на регионалното развитие за решаването на задълбочаващите се проблеми с водоснабдяването в региона, където местните източници са със сезонен дебит, съобщи БНР.

До месец трябва да бъде изготвено общо становище с останалите компетентни институции, което ще бъде представено в министерството.

Според кмета на Тетевен Мадлена Бояджиева проблемите са сериозни на всички нива на водопреносната система.

Водохващанията са с непостоянен сезонен дебит и рязко намаляване на водата в тях, особено през лятото и есента, обяснява тя.

Проблеми има и с магистралния водопровод Рибарица-Тетевен, изграден в по-голямата си част от стари тръби, а и с амортизираната улична водопроводна мрежа, изградена още 1938 - 1939 г.

По думите на Бояджиева само 1% от тръбите са поставяни през последните 20 години, а всичко това води до големи загуби на питейна вода, постоянни аварии и ежегоден воден режим.

Проблем в общината е и режимът на село Глогово, където наличната вода не може да задоволи нуждите на жителите.

Според директора на ВиК - Ловеч Данаил Събевски местните източници няма да могат да решат генералния проблем на селата, а ще трябва да се смени водопреносната мрежа и да се изградят помнени станции за водоснабдяване от магистралния водопровод. За това общинското ръководство и дружеството ще търсят съдействие от държавата.