Във връзка с настъпилия зимен сезон Столичен инспекторат напомня на гражданите на София, че трябва да полагат грижи и да предприемат необходимите мерки за почистване от сняг, лед и ледени висулки на ползваните от тях недвижими имоти.

Ангажиментът на гражданите важи и за прилежащите им територии - паркинги, гаражи, подстъпи към сградите и т.н., съгласно Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община.

Ангажимент на фирмите оператори за зимния сезон са булевардите, улиците на масов градски транспорт, улиците с обществена значимост и вътрешнокварталните улици до степен на проходимост при зимни условия, припомнят още от общината.

Снегът при почистването се измества в регулите. Не се допуска струпване на снежни маси в обсега на спирките на масовия градски транспорт и в основата на дърветата. В оперативните планове на фирмите е включено и почистване на площади, части от тротоари, мостове, пасарелки и др.

Комисията, сформирана съгласно заповед на и.д. кмета на Столицата Минко Герджиков , извърши проверка на фирмите оператори относно техниката и реагентите, с които разполагат и счита, че са технически осигурени за работа по зимното улично почистване.

Също така те имат оборудвани помещения за дежурства на шофьорския състав, осигурени са диспечерски пунктове за денонощно дежурство и инвентар за работниците за ръчно почистване.

Във всички фирми са определени лица, които ще отговарят за организацията и технологията по зимното почистване на територията на 24-те района на Столична община.