Общо 43 случая на коронавирус са регистрирани в "Мини Марица-изток", съобщават он предприятието.

В най-голямото въгледобивно дружество у нас, където работят 7200 души, се въвежда стриктно спазване на противоепидемичните мерки. От ръководството посочиха, че е предотвратено разрастването на епидемията и образуването на клъстер. Действа и извънреден щаб.

В заповед на изпълнителния директор се посочва, че работниците са длъжни да носят маски в закрити пространства, извършва се ежедневна дезинфекция и се спазва физическа дистанция между присъстващите, а също са ограничени несъществените контакти на работните места.

В общите помещения са създадени условия за поддържане на хигиена на ръцете. При възможност работният процес в административните звена на Управлението и клоновете на дружеството се провежда в дистанционна форма, след извънреден инструктаж и попълване на декларация за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Предвижда се всеки работещ в "Мини Марица-изток" да си остане у дома и да потърси личния лекар или съответната Регионална здравна инспекция за съвет и консултация при симптоми като повишена температура, кашлица, хрема, загуба на обоняние и вкус и др., както и да ползва отпуск за временна неработоспособност при препоръка от компетентните медицински лица. Лица с подобни оплаквания по време на работа трябва да се изолират незабавно и да следват този план за действие, посочва се още в заповедта.

Ограничен е и достъпът на фирмите, които осъществяват доставки и услуги по договор на територията на дружеството.