Въздухът в Перник е отровен със серен диоксид. За това предупреждават от Регионалната инспекция по околната среда и водите в града.

Те посочват, че в Пункт АИС "Център"- Перник са регистрирани четири поредни превишения на алармения праг за серен диоксид /500 мкг/м3/.

Превишенията са регистрирани от 05.00 до 08.00 часа днес, като най-високата средночасова стойност: 999,13 мкг/м3, е регистрирана в 07.00 часа.

От РИОСВ-Перник поясняват, че при излагане за кратко на серен диоксид се засяга основно дихателната система. При нормална физическа активност и дишане през носа дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира още от първата бариера на респираторната система - лигавицата на носа. Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват дишането през устата и вдишването на SO2 в по-ниските дихателни отдели. Това провокира здравословни проблеми от страна на дихателната система, предупреждават от екоинспекцията. След като експозицията на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява напълно за няколко часа.

Над 8 000 души умират годишно в България от мръсния въздух

Над 8 000 души умират годишно в България от мръсния въздух

Почти 15 000 души годишно в България умират вследствие замърсяването на въздуха

Рисковите групи от населението са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. РИОСВ-Перник препоръчва те да не излизат навън и да затворят прозорците на стаите, както и да се избягва физическа дейност на открито.

От екоинспекцията поясняват, че високите концентрации на серен диоксид се дължат на неблагоприятните метеорологични условия - безветрие и гъста мъгла, повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор и работата на ТЕЦ "Република" към "Топлофикация Перник" АД.

РИОСВ-Перник е дала предписание на ТЕЦ "Република" към "Топлофикация Перник" незабавно да намали производствените мощности до възможния минимум.

"Дишай, Перник": Въздухът е ужасен, а искат да го замърсяват още

"Дишай, Перник": Въздухът е ужасен, а искат да го замърсяват още

В общината са внесени 4 инвестиционни намерения за горене на отпадъци