Има опасност от покачване нивата на язовирите в девет области на Югоизточна България заради интензивните валежи, съобщи БНТ.

Няколко малки язовира в Родопите преливат. От басейновата дирекция в Пловдив успокоиха, че засега няма риск от наводнения. Всички водни съоръжения в региона са под непрекъснат контрол, уверяват от дирекцията.

Те следят две системи за ранно предупреждение за риска от наводнения.

Опасност от наводнения в Южна България

Опасност от наводнения в Южна България

Нивата на реките се следят денонощно

Едната система е на басейна на реките Тунджа и Марица, а другата е на река Арда. Значимите и големи язовири се стопанисват от Напоителни системи, НЕК и ВиК, заяви инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция - Пловдив.

Обилните валежи през последните дни и започналото снеготопене в планинските райони са покачили нивата на реките и язовирите, но засега кодовете все още са зелени.

ДАМТН започва проверки на язовирните стени в цялата страна

ДАМТН започва проверки на язовирните стени в цялата страна

Мерките са заради очакваните обилни валежи и сняг

Главният експерт на плановете за управление на риска от наводнения инж. Гергана Георгиева заяви, че язовирите от каскадата Арда, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград се пълнят от изключително големите валежи, които паднаха в района. Но те са големи и имат и свободен обем. В Елхово от падналите преди валежи за няколко дни се повиши нивото с 90 см на Тунджа.

В Родопите преливат язовирите Пловдивци, Златоград, Боровица, Душанци. С особено внимание в момента се следи и басейнът на река Арда.

Има предупреждение с жълт код за река Черна в Смолян, за река Върбица в Златоград, за Ардинска в Ардино и за Елховска в Рудозем, заяви инж. Гергана Георгиева, главен експерт планове за управление на риска от наводнения.

Екипите на Басейнова дирекция са в постоянна връзка с кметовете, областните управители и операторите на язовирите по места.

До 7 октомври кметовете могат да прехвърлят собствеността на язовирите

До 7 октомври кметовете могат да прехвърлят собствеността на язовирите

414 язовири се нуждаят от спешен ремонт