От утре започва пръскането от самолети на площите в общините Сатовча, Доспат (на юг от яз. Доспат), Хаджи Димово, Гоце Делчев, Гърмен (общо 108 000 декара), както и по поречието на река Тунджа (60 000 декара).

На 21 юли ще се обработват терени в общините Хаджидимово и Гоце Делчев, на 22 юли терени в общините Гоце Делчев, Банско и Разлог, на 23 юли в общините Сатовча и Гърмен. На 24 юли ще пръска в общините Гърмен и Гоце Делчев. Самолетите ще излитат от летището край Гоце Делчев.

Площите се обработават срещу кръвосмучещи насекоми, които пренасят заболяването заразен нодуларен дерматит, разпространяващо се сред едрия рогат добитък.

До момента са обработени 2 614 000 декара. Инсектицидни обработки са извършени на площ от 2 330 000 декара във вътрешността на страната, 270 000 декара по поречието на река Дунав и 14 000 декара оризища. Инсектицидните обработки се извършват единствено в ранните часове на деня от 6:00 до 10:00 часа.

Важно е стопаните да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането.

Българска агенция по безопасност на храните е информирала кметовете на населените места, както и пчелни сдружения, за провеждането пръсканията 5 дни преди обработките.
Според Наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, местната власт трябва да бъде уведомена 5 дни преди третирането, а ангажимент на кметовете е да уведоми собствениците на пчелини в района не по–късно от 3 работни дни /72 часа/ преди третирането.