Няма да има обезщетение за собственик на животновъден обект в село Кости. Това реши Административният съд в Бургас, отхвърляйки жалбата на животновъда срещу заповед на директора на Областната дирекция по безопасност на храните да не му бъде изплатена компенсация.

Припомняме, на 29 юни тази година бяха предприети мерки за ликвидиране на чумата по дребните преживни животни в село Кости. Общо 538 животни в 7 животновъдни обекта бяха умъртвени. След ликвидиране на заболяването започна изплащането на обезщетения на собствениците на убитите животни.

В село Кости са евтаназирани около 400 овце и кози

В село Кости са евтаназирани около 400 овце и кози

Евтанизирани са животните от две по-големи стада и 3-4 по-малки стопанства

Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас обаче установила, че животновъдът от село Кости отглежда 64 кози без задължителната официална идентификация.

След като нарушението било констатирано, всички 64 животни били умъртвени. Собственикът на животновъдния обект поискал обезщетение, но то му било отказано заради неспазването на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Животновъдът обжалвал издадената на 30 август заповед, с която компенсацията му била отказана. Днес обаче Административният съд в Бургас отхвърли жалбата му.