Откриха рекултивираното общинско сметище на Бобов дол.

Проектът е за общо 878 304 лв. и е финансиран от Оперативна програма "Околна среда".

Той е за рекултивация на старото общинско сметище на града, което не отговаряше на съвременните екологични изисквания. Разположено е на територията на стара кариера и се е експлоатирало от 1974 г.

От МОСВ посочват, че се е предвиждало съществуващите отпадъци да се съберат, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. Благодарение на техническата рекултивация се осигурява опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците.

Предстои на сметището да се извърши и биологична рекултивация.