Снимка Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори проекти на междуправителствени Спогодби с Турция за откриване на 2 нови гранични контролно-пропускателни пункта "Белеврен-Ахлатлъ" и "Странджа-Малкочлар".

Министърът на външните работи е упълномощен до проведе преговори и да подпише спогодбите. Те са израз на приоритетното направление на външната ни политика за изграждането и развитието на регионалната инфраструктура, свързваща България със съседните й страни.

Разкриването на нови пунктове ще допринесе за по-активните двустранни връзки, за социално-икономическото развитие на общините и ще създаде благоприятен инвестиционен климат.
Изграждането на нови ГКПП ще спомогне и за по-интензивното икономическо и човешко общуване от двете страни на границата, съобщават от правителствената пресслужба.

Инициативата за изграждане на пункт, свързващ с. Белеврен , община Средец, България със с. Ахлатлъ, община Кофчаз, Турция е на местните български и турски власти.

Те са инициатори и за изграждането на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни, свързващ с. Странджа, община Болярово, България със с. Малкочлар, община Кофчаз, Турция.

На 5 май тази година правителството одобри концепция за разкриването на 15 нови "пресечни точки" на България със съседните й страни.
Министерският съвет прие като дългосрочен национален приоритет модернизацията на съществуващите ГКПП и ритмичното и поетапно изграждане на нови за периода 2005-2015 г., съобразено с финансовите и организационните възможности.

В момента България има 21 ГКПП, като през последните 15 години не е открит нито един нов пункт.
Изграждането на пресечните точки ще спомогне за осигуряването на взаимодействие между граничните български общини и съседните им гранични територии.