Откриват две обновени училища в Габрово, съобщи БНР.

4,7 млн. лева са инвестирани в общинските сгради, в които учат 800 деца.

В двете общински училища са внедрени съвременни мерки за енергийна ефективност, обновена е материалната база, изградено е видеонаблюдение. Заниманията се провеждат в ремонтирани кабинети и физкултурни салони.

На разположение на децата са и мултифункционални площадки за спортуване и кътове за отдих.

Средствата за модернизиране на образователната инфраструктура са осигурени чрез европейски проект и бюджета на общината.