Вече е даден ход на процедура по отнемане разрешителното за дейност на водно-електрическа централа "Луна", която предизвика екокатастрофа в река Ботуня, съобщиха от Басейновата дирекция в Плевен.

На 16 септември след подадени сигнали експерти на Регионалната инспекция във Враца установяват, че реката е силно замърсена от тиня и наноси, както и че се усеща остра миризма.
Констатирано е, че се извършва неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във водното огледало на централата. Огромното количество тиня се оттича в реката, причинявайки задушаване на рибата. Тези констатации са потвърдени и при проверка от Басейнова дирекция, Дунавски район.

Собствениците на ВЕЦ-а имат тридневен срок за обжалване на акта.

Отделно от това половин милион лева е глобата, която Регионалната инспекция на околната среда и водите във Враца е наложила на електропроизводителя.