Община Лом ще укрепва свлачища със средства по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. Днес беше подписан договорът между министъра на околната среда и водите Нено Димов и кмета на община Лом Пенка Пенкова, според който ще бъдат отпуснати 8,5 млн. лева за целта.

С изпълнението на проекта, чийто срок е 24 месеца, ще се предотвратят свлачищни процеси върху площ от 18 хектара и ще се осигури безопасността на повече от 2000 души.

Предвижда се да се предприемат превантивни мерки за подобряване на сигурността на населеното място, включително опазване на жилищни, стопански и производствени сгради, земеделски площи, улици, водопроводи и друга техническа инфраструктура.

Ще бъдат изпълнени и строителни работи за понижаване на нивото на подпочвените води и за изграждане на подпорна стена по бреговата линия на квартал "Боруна" в Лом.

С дейностите по проекта ще се подпомогне изпълнението на Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата. Според нея превантивните мерки са от съществено значение за опазването на човешкия живот и за предотвратяването на материални загуби от активизирането на свлачища.