Близо 2,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в археологически проучвания по трасетата на пътни обекти, които в момента се изграждат, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Става въпрос за обекти на Софийския околовръстен път в участъка от "Цариградско шосе" до пътен възел "Младост", както и на автомагистрала "Хемус". АПИ е възложител както на дейностите по изграждане на отсечките, така и на археологическите проучвания.

По трасето на Софийския околовръстен път ще бъде проучен археологически обект при 36-ти км. Той е регистриран при археологическото наблюдение, извършвано при строително-монтажните работи на обекта. Открити са въглени, мазилки и битова керамика от Ранната желязна епоха. Прогнозната стойност на поръчката е 110 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 30 дни.

На АМ "Хемус" ще бъдат направени спасителни археологически проучвания на два обекта на територията на област Ловеч - при Брестница и при пътна връзка с път I-4 край местността Боаза. С възлагането ще продължи проучването на единия обект, установен в края на 2019 г. Смята се, че той е от римския период, от средата на II до средата на III век, както и на втория обект, регистриран като ранносредновековен металургичен център. Индикативната стойност на поръчката е 751 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 60 дни.

Проучвания ще бъдат направени и на три археологически обекта по трасето на АМ "Хемус" на територията на област Шумен. Индикативната стойност е 1 505 000 лв. без ДДС, а срокът - между 60 и 90 дни за отделните обекти. По тази поръчка продължава проучването на открити структури от Късната бронзова епоха и Халколита. Ще бъдат проучени и още два нови обекта - един от римската епоха III-IV в. след Хр. и втори от ранното средновековие IX- Х век.