Във Варна беше направена първата копка на Малката къща за децата от дома в с. Могилино, съобщи БТВ.

До няколко месеца в нея ще бъдат настанени шест деца, а пълният капацитет е осем места. Персоналът, който ще се грижи за децата ще включва детегледачи, социални работници, психолог и педагог.

Общата стойност на инвестициите е в размер на 400 000 лв.  Те покриват проектирането, строителството, обзавеждането и оборудването, както и обучение на персонала.

За децата от Могилино вече беше открита първата Mалка къща в Русе, където са настанени седем от тях. Предстои откриването на още четири къщи на територията на общините Русе, Варна и София, както и допълнителна къща за младежите в община Тетевен.

УНИЦЕФ предоставя допълнителна грижа за децата, докато новите услуги са в процес на изграждане - работа с родители за реинтеграция и подготвянето на децата и младежите за по-нататъшното извеждане от институцията.