Стартира петиция срещу предложение за изграждане на пристанище за горива в Белослав. Петицията е организирана от общинската администрация, а поводът е насроченото за 8 юни заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ - Варна, на което ще бъде разгледан Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на предложението.

Предложението е на фирма " Газтрейд", но срещу него се обявяват жители и общината в Белослав. От самата фирма са изненадани, тъй като до този момент са изпълнили всички изисквания, включително и на ековластите, отделно на това документацията им е изрядна и са имали съдействието на местните власти. "Корабното място на пирса беше ситуирано съгласно изискванията на Дирекция "Морска администрация" на 200 метра от южната граница на фарватера. С това изпълнихме единствената забележка дадена на Експертния съвет на 15.02.2019 г., поради която беше отложено приемането на Доклада по ОВОС", посочват от "Газтрейд" и отбелязват, че всички останали участници на съвета не са имали забележки по ДОВОС.

Според общинска администрация в града, от нейна страна многократно и аргументирано са посочвани явни пропуски, които пряко застрашават безопасността на населението на общината, тъй като идеята на инвеститора е пристанището за горива да бъде изградено непосредствено до град Белослав, пише в подписката.

До 5 000 т. пробан-бутан, както и 30 хил. т. лесно запалима течност ще бъдат разтоварвани на метри от Белослав, ако пристанището бъде изградено, пише още в петицията.

От фирмата припомнят и че, на проведеното на 15.02.2019 г. заседание на EEC в сградата на РИОСВ- Варна има положително гласуване на Доклада по ОВОС от представителя на община Белослав г-жа Йоанна Йовева с изрично пълномощно Изх.№ 3202-5-(1) от 07.02.2019 г. издадено от г-н Деян Иванов - кмет на община Белослав.