Центърът за градска мобилност (ЦГМ) към Столична община публикува карта с 46-те платени паркинги, които са с над 50 паркоместа.
Според първоначалния вариант на картата броят на паркоместата в посочените съоръжения е 6194.

Картата обхваща основно районите, които попадат в "синята", "зелената" и "жълтата" зони за кратковременно паркиране, които са залегнали в проекта за концепция за зони за организация и контрол на паркирането в столицата.

Освен това първоначалният оповестен вариант обхваща само изследваните и проверени на място места за платено паркиране. Информацията за тях е събирана от Столичния инспекторат по районни администрации. Целта на това обследване е да се видят възможностите за извън улично паркиране.

Публикуваната карта няма претенции за изчерпателност, а по-скоро за вече уточнени места за платено паркиране. Възможно е да има и други платени паркинги с голяма площ.
Според Доковски на обследваните платените паркинги в момента няма цена за паркиране на час по-малка от два лева.

Припомняме, до момента с обявения проект за концепция за паркирането е заявено, че основната част от столицата ще бъде разделена на три зони, като във всяка от тях ще има диференцирано заплащане за паркиране на час. Работната група, изготвила концепцията посочи, че необходимите паркоместа в столицата трябва да са 32 016 броя. Наличните сега са 13 364 паркоместа на уличните платна и 2 630 места в паркинги и гаражи извън тях, като обявените сега близо 6 200 места се добавят към наличните.