За последните два дни големите реки в пазарджишки регион са понижили нивата си, отчитат от Института по метеорология и хидрология, цитирани от БНР. Водите на река Марица са спаднали с 8 см, а на река Тополница - с 4 см.

Въпреки затоплянето и обилното снеготопене, нивото на река Чепинска край Велинград е спаднало с 10 см. Всички големи водоеми в региона са с достатъчни количества свободен обем, отчитат от областната администрация.

Видинската община Брегово е в бедствено положение от нивото на река Тимок

Видинската община Брегово е в бедствено положение от нивото на река Тимок

Кметът се притеснява от замърсяване с тежки метали

Междувременно от Смолянската регионална инспекция по околната среда и водите разпоредиха общините да започнат почистване на речните корита.

До края на април кметовете на общините трябва да проверят речните корита, общинските пътища и прилежащите територии за нерегламентирани замърсявания.

От общините са длъжни да организират премахването на нерегламентирани сметища. След изтичане на срока на предписанията ще бъдат извършени проверки от експерти на Инспекцията. Ако инспекторите установят замърсени терени, ще наложат административно-наказателни мерки, според Закона за опазване на околната среда.