Във връзка с получени сигнали за преотдаване на земеделска земя, на несобствени имоти чрез договори за наем, за да се защитят интересите на собствениците, включително и на тези, които не управляват активно имотите си, придобили известност като "бели петна", и се предоставят по административен ред за възмездно ползване, Министерството на земеделието, храните и горите е реагирало своевременно.

Темата е обсъдена между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и омбудсмана Мая Манолова. Двете институции изразиха солидарна позиция и виждания по решаване на проблемите. Те ще си сътрудничат при подготовката на законодателни промени. Промените са насочени към предотвратяване на злоупотребите, свързани с ползването на "белите петна" и защита интересите на собствениците на земеделски земи.

На 19 август Порожанов е наредил областните дирекции "Земеделие" да проверят всички договори, представяни в общинските служби по земеделие за регистрация за връзката на наемодателя със собствеността на имота или наличието на пълномощно от собственик.

Обмудсманът сезира земеделския министър за схеми със земи в Монтанско

Обмудсманът сезира земеделския министър за схеми със земи в Монтанско

Земеделските земи се ползват без разрешение на собствениците

В случаите, в които тази връзка не е установена, служителите на общинска служба земеделие уведомяват лицата, вносители на договора за регистрация, за предоставяне в срок на допълнителни доказателства по отношение на правата за сключване на договори.

Ако поисканата информация не е предоставена, общинска служба земеделие не регистрира договорите и уведомява районната прокуратура.

Към момента такива действия са предприети за 79 случая в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Шумен и Ямбол, като са уведомени съответните районни прокуратури.

МЗХГ информира, че не е допуснато регистриране на такива договори, но и показа, че такива опити са несъстоятелни и тези случаи се предават на компетентните органи.

Освен това с тези действия са предотвратени случаи, в които биха се създали изкуствени условия за спор за право на ползване между договори, сключени със собственици и такива с неоправомощен наемодател.