Службата по пожарна безопасност и защита на населението в Созопол се сдоби с два високопроходими автомобила, съобщава БНР.

Проектът е на стойност 130 000 лева, като средствата са осигурени по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Реализацията на проекта е продължила три месеца.

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев обясни, че с осигурените средства е санирана сградата на пожарната служба и е удълбочено халето за автомобили.

В проекта се включва и обучението на доброволците и оборудването за пожарогасенето.

Двата високопроходими автомобила са предназначени за звеното от доброволци.