ПП-ДБ отправиха запитване към ЦИК относно участието на общински съветник с влязла сила присъда в заседанията на общински съвет Стара Загора.

С решение от 18.03.2024 г. на Върховен касационен съд на общинския съветник на Янко Янков са наложени наказанията "лишаване от свобода" за 2 години с изпитателен срок от 4 г. и "глоба" от 12 000 лв. за купуване на гласове в проведените през 2019 г. избори за общински съветници и кмет на Стара Загора.

Съгласно чл. 30, ал.4 от ЗМСМА, правомощията на общинския съветник се прекратяват, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда за лишаване от свобода за престъпление от общ характер. В конкретния случай е налице несъвместимост със заемана длъжност, отчитат от ПП-ДБ.

Общинската администрация в Стара Загора е изискала от ВКС официалните документи, които да представи на Общинска избирателна комисия съобразно предвидената в ЗМСМА процедура за предсрочно прекратяване на правомощията на общинския съветник. Към настоящият момент официалните документи не са предадени от ВКС на Общинска администрация, респективно на ОИК. По искане на осъденото лице ВКС е насрочило на 17 април 2024 г съдебно заседание за тълкуване на постановеното решение.

Общинар получи условна присъда и глоба за купуване на гласове в Стара Загора

Общинар получи условна присъда и глоба за купуване на гласове в Стара Загора

Подсъдимият Янко Янков ще трябва да изплати 12 000 лв.

Междувременно Янко Янков продължава да изпълнява функциите си на председател на постоянна комисия по Общинска собственост и стопанска политика в Община Стара Загора, както и в другите комисии, в които е член. В тази връзка от ПП-ДБ припомнят, че при провеждане на редовно заседание на Общински съвет Стара Загора общинският съветник би могъл да гласува и неговият глас да бъде зачетен при вземане на решения.

Поради тази причина от ПП-ДБ настояват пред ЦИК да дадат разяснение законосъобразно ли е участието на общински съветник Янко Янков в работата на Общински съвет Стара Загора.

От коалицията питат още "законосъобразна ли би била процедурата по предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник с влязла в сила присъда, в случай, че Общинска избирателна комисия Стара Загора сама предприеме действия по установяване на съдимостта на лицето и събере съответните други с документи, издадени от компетентните органи, в случай на необоснована забава на Общинска администрация да стори това"?