Правят кръгово кръстовище на входа на община Приморско, съобщи БНР.

Кметът Димитър Германов е подписал договори за финансиране на проекти по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони.

Проектите предвиждат да бъдат реконструирани детска градина "Русалка", както и четириклонното кръстовище на входа на Приморско в кръгово и ремонт на улица в с. Веселие. Общата стойност на одобреното финансиране е 2 милиона лева.

Престои Община Приморско да изготви тръжна документация и след съгласуването й с "Държавен фонд Земеделие" да стартира процедура по избор на изпълнители. Конкретните ремонтни дейности ще започнат след приключване на летния сезон и вдигане на забраната за строителство.