Забрана за ограждане на парцели в Морската градина във Варна. За това настояват общинските съветници от "Демократична България" в морския град.

Днес те внесоха предложението си за гласуване на забраната до кмета Иван Портних.

Като мотиви изтъкват зачестилите случаи на ограждане на реституирани парцели в Приморски парк и отсичането на дълготрайна многогодишна растителност, както и факта, че варненци очакват защита на Морската градина, каквато е обещана при приемането на ОУП през 2012 г. и възможността местност "Салтанат" да бъде включена към т.нар. "Историческо ядро" на Морската градина.

Собственик огради имота си в Морската градина във Варна, без да предупреди общината

Собственик огради имота си в Морската градина във Варна, без да предупреди общината

Той се издирва чрез кадастъра

От ДБ посочват, че съгласно Закона за устройство на територията по предложение на кмета на общината с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство, може да се налага временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територии, предвидени с общ или подробен устройствен план за обекти на зелената система. Забраната се налага еднократно за максимален срок от три години.

Общинските съветници от ДБ настояват кметът да внесе още на следващата сесия на Общинския съвет предложението им.

Групата на ДБ в местния парламент ще внесе и друго предложение, което, ако се приеме, ще даде възможност за разрешаване на проблема с реституираните в Приморски парк имоти.