Оградиха с телена мрежа поляна в Морската градина във Варна, съобщава БНТ.

Собственикът на терена, намиращ се в местността "Салтанат", решил да огради имота си, край който ежедневно се разхождат стотици варненци.

Според хората не е редно Морската градина да заприлича на квартал.

Въпреки че в Община Варна не е подадено уведомително писмо за заграждането на парцела, юристи твърдят, това не е необходимо.

Главният архитект на морската ни столица арх. Виктор Бузев обясни, че на мястото е била извършена проверка след постъпването на сигнала, но собственикът не е бил открит. Той се издирва чрез кадастъра, за да му бъде изискан констативен протокол за трасиране на имота.

Собственикът обаче може да бъде санкциониран само ако е поставил оградата на неправилното място. Ако преди 15 години се е сдобил с планове-извадки за имота си, ще има право и да строи. При липса на такава строеж а мястото ще е невъзможен, тъй като няма друг действащ Подробен устройствен план.

Част от частните имоти попадат и върху алеи, засега явно моралът на собствениците на алеите не им позволява да преградят алеите, посочи Бузев.

Повече от половината от терените в "Салтанат" са частни, макар че в Общия устройствен план на града местността е включена в границите на парка. Решение на проблема е изкупуване на терените от Общината или замяната им с имоти на друго място.