Столичната община предлага нова система за прием в детските градини, съобщава БНТ.

Целта е да не се злоупотребява с адресни регистрации.

Системата е отворена за обществено обсъждане до 18 октомври.

Зам.-кметът на София и вносител на проекта доц. Тодор Чобанов обясни, че още през 2018 г. Столичният общински съвет е променил правилата за прием, взимайки решение, че точките за адрес ще се получават съобразно продължителността на обитаване на този адрес.

Подготвят изцяло нова наредба за приема в детските градини и ясли в София

Подготвят изцяло нова наредба за приема в детските градини и ясли в София

Очаква се новите критерии да са ясни в началото септември

В момента по негови думи тече една голяма промяна, която предвижда обхващането на 4-годишните. Бил е изработен проект за наредба, който предвижда 4 точки за постоянен, 3 за настоящ адрес и 2 точки за кандидатстване в района на градината.

Чобанов посочи, че в идеалния случай с 6 точки ще се класират деца, които живеят в района на градината. Предвидено е промяна на адреса да не се смята за промяна на това обстоятелство, така че родителите, които живеят по-дълго, ще получават повече точки.

Освен това е решено да се премахне точката за ясла. Чобанов поясни, че ще има две години гратисен период, тъй като в момента има доста деца в яслена възраст, които са приети и посещават с хоризонт да получат тази точка. Този гратисен период ще позволи точката да се ползва, след което тя ще отпадне.