Прекратиха договорите за концесия на язовирите "Кошарево" и "Завала" в Брезнишко, съобщи БНР.

Фирмата, стопанисваща язовир "Кошарево", не е плащала годишните концесионни вноски, въпреки че многократно е уведомявана за това.

По молба на собственика срокът за погасяване на задълженията е бил удължен до края на месец май 2018 година, но до момента плащане не е извършено.

Натрупаните задължения възлизат на 1540 лв. плюс лихва от над 700 лв.

Договорът с концесионера на язовир "Завала" се прекратява заради неизпълнение на поетото задължение за ремонт на язовирната стена и привеждането й в нормално техническо и експлоатационно състояние. Като причина се посочва също така и, че не е издължена и годишната концесионна вноска, като дължимата от концесионера сума възлиза на 3 167 лева плюс начислената лихва в размер на над 1 500 лева.

Двата водоема ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата.