Пресъхнаха реките към Копринка, съобщи Нова телевизия. Според последната официална справка за водите в язовир "Копринка" в него има - 17,269 млн. м3 вода, което е 12,14% от общия му обем.

Язовирът се източва с 0.388 м3 в секунда, а в него влизат 0.000 м3.

Язовирът, който не е предназначен за питейни нужди е изключително важен за няколко области. Водата, която се източва от него към река Тунджа е важна за питейната вода за Стара Загора, Сливен и Ямбол, тъй като помпените станции за тези региони са по поречието на Тунджа.

Ревизоро уверява: Вода за Старозагорско, Сливенско и Ямболско ще има

Ревизоро уверява: Вода за Старозагорско, Сливенско и Ямболско ще има

30% от оттока на яз. "Копринка" ще се насочва към яз. "Жребчево"