Превантивно укрепване на дигите на река Стряма е започнало днес. На мястото работят екипи на дружество "Напоителни системи".

От утре към работата на аварийните екипи ще се включи и Горското стопанство, за да бъде разчистена растителността и осигурена проводимостта на реката.

Министърът на околната среда Ивелина Василева увери, че нивото на водите е в норма и няма опасност от разливи.

Дигите на река Стряма с времето са подкопани, като има и издадени предписания за укрепването им. Затова и "Напоителни системи" са започнали работа в този участък на реката, за да не се създава риск при повишаване на нивото й за хората, живеещи в село Трилистник.

Припомняме, вчера кметът на селото предупреди, че има сериозна опасност реката да наводни четири села, както това вече се случи в началото на 2015 г.

Проектите за реконструкция на коритото на река Стряма са представени в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, но на среща днес в Пловдивската областна управа се е взело решение за стратегическо планиране за корекцията на реката.