Заместник-кметът по културни въпроси в Столична община (СО) Тодор Чобанов представи идейния проект на общината за разширяване на Музея за история на София - Регионален исторически музей София.

Той припомни историята на музея и разведе журналистите, за да обясни какво предстои да бъде направено в културната институция.

Чобанов показа и така наречената Геотермална зала на музея, благодарение на която музеят се отоплява и спестява стотици хиляди средства годишно.

Зам.-кметът посочи, че Столична община е внесла доклад в Столичния общински съвет (СОС), с който възнамерява да кандидатства за европейско финансиране за разширяване на музея.
С него се предвижда мъжкият и женският басейн на бившата баня да бъдат превърнати в зали с културна насоченост и функция като музика, театър, кино и изложби.

Предвижда се и изграждането на така наречена "зала за водите".
Тя се предвижда да бъде изградена в двата вътрешни двора на музея, които да се обединят и да се получи една голяма зала. В основата ще бъде изворът, от който да излиза непрекъснато минерална вода.

Зам.-кметът припомни, че през 2005-2006 г. СОС на база на негови идейни проекти взима решение за адаптиране на първата половина от сградата на музея. Вложените финансови средства са били в размер на 2 милиона от бюджета на Столична община и 5 милиона по Оперативна програма "Региони развитие", сега вече ОП "Региони в растеж".

Сегашният музей в реставрираната част на банята е реализиран с общински средства и средства от Оперативна програма "Регионално развитие", открит през 2015 г.