Областният управитена Велико Търново Пенчо Пенчев е поискал Министерството на финансите да спре проект за 650 000 лева, защото предвидените в него разходи са завишени, а от изпълнението няма да има практически ефект.

Става дума за 18-месечен проект по Оперативната програма "Административен капацитет".

Неговата цел е да създаде електронна база данни за бизнеса, услугите, транспорта и други дейности. Той е изготвен от предишната областна управа в партньорство със софийската фирма "Център за европейски проекти".

Анализът на новия областен управител показва обаче, че в проекта за 650 000 лева са предвидени над 120 000 лева за командировки в чужбина.
Според Пенчев, тези разходи са завишени и необосновани.

Същевременно не е предвидено поддържането на електронната база данни след приключване на проекта.