Общинският съвет във Варна одобри доклад за промени в генералният план за организация на движението в града.

Целта е да се ограничи движението на автомобили в местността "Салтанат" в Приморския парк.

В тази връзка първо трябва да се изработи проект за актуализация на плана. Той ще бъде обявен съгласно изискванията и сроковете по Административнопроцесуалния кодекс и Закона за устройство на територията.

След като изтекат тези законови срокове, проектът ще бъде внесен за разглеждане от Експертния съвет по устройство на територията. Крайният акт е заповед за неговото одобрение от кмета на община Варна.

Стремежът на администрацията е да удовлетвори всички засегнати страни, като същевременно се ограничи максимално движението в Морската градина.

От общината посочват, че вероятно ще има изключения за определени институции, сред които Карин дом, Логопедичната детска градина и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания "Ривиера". Ще има и режим за зареждане на заведенията в местността "Салтанат".

Според общинските съветници документът не е съвършен, но е крачка напред към решаване на казуса.