Водещи за промишлеността на Габровска област предприятия спряха работа, съобщи БНР.

В засегнатите фирми работниците са в платен отпуск, в някои от случаи прибягват и към ползването на неплатен.

От днес в двуседмичен платен отпуск са наетите в предприятието за производство на облекло в Габрово, което осигурява работа на 1200 души, а с ангажираната допълнителна работна ръка от няколко шивашки фирми в страната заетите стават повече от 2000.

Най-големият работодател в Габрово, засегнат от кризата, ползва суровини от Италия и изнася продукцията си в чужбина.

По информация от КНСБ в Севлиево един от заводите на най-голямото предприятие в областта - за санитарна керамика и арматура, също е преустановил производството си, другият завод работи с намален капацитет.

"В големите и средни производствени предприятия работодателите предпочитат да пуснат работещите в годишен отпуск или неплатен, и да освободят работниците в краен случай", пояснява Росица Йонкова, областен координатор на КНСБ в Габрово.

Предприятията от машиностроенето са другият засегнат сектор от преработващата промишленост, отрасълът, който доминира икономиката на Габровска област, и в който са заети половината от работещите.