Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова е поискала проверка на санирания блок в Карнобат, който е протекъл.

Николова е писала писмо до кмета на общината, в което изисква блокът да се провери, в частност дали сигналът отговаря на истината и дали ремонтните дейности са извършени качествено.

В Карнобат санирани апартаменти протекоха, падат тавани

В Карнобат санирани апартаменти протекоха, падат тавани

Ремонтирани са по уж безплатната държавна програма за саниране

Сградата се реновира по проект "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат", финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Блокът се намира на ул. "Карнобатска комуна 1А".

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е получена жалба, в която се изразява недоволство от начина на саниране на блока.

Става ясно, че сградата все още не е въведена в експлоатация и ремонтите по нея не са приключили.

Обновяването на триетажната сграда с партер е започнало на 14 юни тази година. Стойността на ремонтите е 288 хил. лв.

По информация на община Карнобат строителната фирма ще предприеме мерки по отстраняване на проблемите.

Резултатите от проверката се очакват до средата на месец януари 2019 г.