Комисия проверява ремонтните дейности по градската инфраструктура в Дупница.

Проверката е инициирана от заповед на кмета на Дупница и е в резултат на забавянето на строителните дейности - до 15 ноември е трябвало всички подобни дейности да приключат, предаде Фокус.

Според експерта към община Дупница Христо Апостолов комисията, която ще извършва проверките, е съставена от експерти от строителния отдел към общината.

Проверяващите вече работят на терен. До момента е установено, че има невъзстановена асфалтова или тротоарна настилка. На места се наблюдавало и некачествено направена настилка.

От всеки преглед е съставен протокол. Всички протоколи са предадени към юридическия отдел на община Дупница. Следва да бъдат изготвени актове за установените нарушения.

Фирмите, изпълняващи ремонтните дейности, ще имат определен срок за отстраняване на нередностите.