Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва мащабна проверка на всички животновъдни обекти, в които се отглеждат коне.

Проверката е инициирана по заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев във връзка с констатирания случай на нехуманно отношение и нерегламентирано движение на коне в Осоговската планина край Кюстендил. Действията на инспекторите започват от днес. Те ще проверяват не само фермите за коне, но и всички животновъдни обекти, където се отглеждат еднокопитни животни.

Цацаров нахока МВР за бедстващите кончета

Цацаров нахока МВР за бедстващите кончета

Вдигнаха шум, че има зоополиция, която не реагира по случая

За целта на проверките директорите на регионалните структури на агенцията трябва да създадат организация. Те трябва да създадат условия за поетапното извършване на документални и физически проверки на обекти и на пасища за спазване изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на еднокопитните животни.

Проверките на обектите ще се извършват съвместно с представители на общинската администрация. Директорите на Областните дирекции по безопасност на храните ще докладват всяка седмица на изпълнителния директор за всички констатирани нарушения в действащото законодателство и за предприетите от тях действия за отстраняване на констатираните несъответствия.

Случаят с бедстващите коне не е единствен

Случаят с бедстващите коне не е единствен

БАБХ били информирани от местния омбудсман