РИОСВ-Русе откри незаконен път, изграден с опасни строителни отпадъци, в района на птицекомбинат до село Червена вода, съобщава БНТ.

Сигналът бил подаден от притеснени жители, а при проверката се установило, че в частния път, дълъг над сто метра, са вложени вредни материали, като стъклена вата и азбест.

От управата на птицекомбината обясниха, че са използвали строителните отпадъци от съборени техни стари постройки. Сред тях обаче имало и вредни материали.

От Регионалната екоинспекция посочиха, че на фирмата е дадено предписание тези отпадъци незабавно да бъдат почистени, тъй като те са опасни за работещите с тях.

Оказало се, че фирмата е изградила пътя, без да уведоми екоинспекцията и без разрешително. Целта им била да направят вътрешноведомствен път към съществуващо торище.

На предприятието е направено предписание да премахнат строителните отпадъци в 14-дневен срок. При следващата проверка на екоинспекцията ще стане ясно каква санкция ще бъде наложена за нарушението.