През месец август, трудовите инспектори в област Кърджали са извършили 87 проверки, в резултат на които са дадени 571 предписания. Забавени са заплати на стойност 34 000 лева, информира БНР.

От Инспекцията по труда отчитат, че почти всички дадени предписания са свързани с нарушения по трудовите правоотношения и изплащането на заплатите и обезщетенията. В тази връзка забавените трудови възнаграждения и обезщетения са на общност стойност за месеца 34 000 лева. Работодатели дължат на работници заплати за около два месеца. 

Отчетени са 21 броя актове за установяване на административно наказание, като 20 от тях са за нарушение на трудовото законодателство, 6 от тях за работа без сключени трудови договори.