Закриха предсрочно 14 сметища във Великотърновско, съобщава БНР.

Общините Павликени, Полски Тръмбеш и Свищов са изпълнили предписанията на Регионалната екологична инспекция.

При проверките е било установено, че незаконните сметища в девет свищовски, четири павликенски и едно тръмбешко село са закрити, почистени и запръстени, преди да изтече крайният срок през септември.

 Ревизоро изпрати кметовете да търсят незаконни отпадъци

Ревизоро изпрати кметовете да търсят незаконни отпадъци

Писмото е насочено към местните власти

Осигурена е действаща система за сметосъбиране и сметоизвозване, като отпадъците се депонират на съответните регионални депа в Санадиново и Бяла.

Остават задълженията на кметовете да поддържат площите на бившите селски сметища.

От РИОСВ съобщават, че още 11 общини в областите Велико Търново и Габрово са приключили с нерегламентираните сметища.

Наредиха почистване на незаконните сметища в Пазарджишко

Наредиха почистване на незаконните сметища в Пазарджишко

Кметовете в региона имат срок до края на март