Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик нареди почистване на незаконните сметища в региона.

Да края на март месец кметовете на 12-те общини трябва извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци, включително на речните легла и прилежащите територии на реките в съответната община, и при наличие на такива да се организира тяхното почистване.

Ревизоро не иска да чисти на 5000 места заради чужда безотговорност

Ревизоро не иска да чисти на 5000 места заради чужда безотговорност

Готвят се промени в Закона за управление на отпадъците

Екоинспекцията е дала указания на кметовете да предприемат мерки за организация на дейностите, свързани с образуване, събиране, съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци така, че да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени терени.

След изтичане на поставения срок РИОСВ-Пазарджик ще извърши проверки на място, за да установи дали кметовете са изпълнили задълженията си.

 Ревизоро изпрати кметовете да търсят незаконни отпадъци

Ревизоро изпрати кметовете да търсят незаконни отпадъци

Писмото е насочено към местните власти