Горски инспектори от Регионална дирекция по горите - Смолян установиха незаконна сеч на 36 дървета от бял бор в землището на с. Търън, в района на Държавно горско стопанство - Смолян.

Нарушението е констатирано при извършване на рутинна проверка на 18 февруари. Дърветата са били без писмено позволително за сеч и немаркирани с контролна горска марка.

Проверяващите не са установили на терен налични дървени строителни материали или дърва за огрев.

За констатираното нарушение е съставен констативен протокол и са уведомени органите на МВР.