В село Ъглен, Луковит днес, 15 юли ще се проведе допитване до хората за одобрението им за разкриване на каменна кариера край селото.

Референдумът в селото се организира с решение на Общинския съвет в Луковит, след като местните жители протестираха многократно и внесоха възражения и жалби от страна на инициативен комитет от Ъглен, срещу разкриването на кариерата.

Притесненията на хората са, че кариерата ще се отрази негативно на водоснабдителната мрежа и инфраструктурата на селото, природата и здравето на населението.

В Ъглен има 677 дупи имат право на глас, за да бъде валидно допитването най-малко 40% трябва да гласуват.