Първият приоритет в Стратегията за развитие на малцинствените групи в община Търговище е инвестицията в техническа инфраструктура.

За неговото осъществяване бяха привлечени над 400 хиляди евро по програмата ФАР за реконструкция и ремонт на улици в квартал "Малчо Малчев", където живеят над три хиляди роми.

Вече завърши изпълнението на проекта за подобряването на инфраструктурата на най-големия ромски квартал в общинския център.

В него живеят над три хиляди души, които в анкетно проучване, проведено от неправителствената организация "Мисионис", споделят, че са нужни инвестиции за подобряването на качеството на живота в квартала.

С над 400 хиляди евро бе реконструирана уличната водопроводна и канализационна мрежа, положена е нова асфалтова настилка, бордюри и тротоари, изградени са детски площадки и кът за отдих на деца и възрастни.

Според кмета на общината доктор Красимир Мирев за решаването на проблемите на малцинствата решаващо е партньорството между общината, държавните институции и местните неправителствени организации.