Оставки на регионални ръководители от "Басейнова дирекция" и на РИОСВ, на шефа на ДНСК Иван Несторов и на областния управител на Ловеч Ваня Събчева поискаха от сдружение "Балканка" на пресконференция в БТА.

Сдружението е създадено през 2011 г. от група риболовци, които: "решават да правят нещо за реките на България".

От сдружението настояват за отстраняването и на Петър Димитров от "Басейнова дирекция" в Плевен, на шефа на РИОСВ Перник Пламен Ангелов. Мотивите им са, че тези експерти не са взели необходимите мерки за опазване на околната среда, за чистотата на водата, за опазването на речните корита и рибните запаси.

Водните ресурси и хората в България са жертва на престъпно управление. Проблемът с питейните водоизточници вече е явен, заяви Димитър Куманов от сдружение "Балканка" по повод исканите оставки.

Той и колегите му от неправителствената организация мотивираха искането си за оставки с конкретни примери за състоянието на различни реки и язовири - някои са замърсени, други са неправилно почиствани или нивото на водата е спаднало под критичния минимум.

Много питейни водоизточници са от реките. Водите в реките и подпочвените води са хидравлично свързани - замърсяването на реките се отразява и на питейната вода, засушават се кладенците на хората, обясни Куманов желанието си да бъдат поддържани не само чисти, но и пълноводни реките в страната.

За водния режим в Перник и кризата, която доведе и до ареста на екоминистър Нено Димов той каза, че през 2018 г. от топенето на снеговете в язовир "Студена" за месеци са се влели още 8 млн. кубика вода.

Тогава - през 2018 г. закачиха нов ВЕЦ и в неговото управление беше мъжа на бивш зам.-екоминистър, каза Куманов без да назове имена. По думите му от тогава в реката под язовира се усещала миризма на сероводород. Кметът на община Ковачевци, който е издал разрешителното на този ВЕЦ каза, че така е текла реката откакто свят съществува.

В тази река преди да направят ВЕЦ-а е имало мряна, пъстърва и клен. Тази река беше отровена с разрешение на МОСВ. От РИОСВ Перник прецениха, че за новия ВЕЦ не е нужна оценка на въздействието върху околната среда.

Куманов припомни, че преди 1,6 г. е пуснат сигнал, че има доклад, в който е установена причината за замърсяване на река Струма от научни работници.

По думите му преди "Стомана" Перник да започне да се взима вода от язовир "Пчелина", той е построен за промишлени води, но някой е откраднал помпите и тръбите в село Калище.

Само заради харченето на ток тази вода ще е по-скъпа, отколкото, ако я взимат от язовир "Студена", каза Куманов.

Той попита - колко плащат предприятията за водата от язовир "Студена" и гражданите на Перник. Водата, която се влива в язовира, е чиста планинска.

Язовир "Пчелина" има разрешение за строеж от община Ковачевци. Този язовир е един от комплексните и значими, той и съоръженията към него са публична държавна собственост, не са като другите на "Напоителни системи". Те само оперират със съоръжението, но не са собственици, уточниха от сдружението.

От сдружението припомниха, че мините в Босилеград замърсяват река Драговищица, която се влива в река Струма.

Там имаше незаконно копане за добив на злато. Така разораха около село Копиловци, че мяза на лунен пейзаж, заяви Куманов. Държавата ни е дала разрешение за добив на злато за около 200 кв. км край сливането на двете реки. В тези места има арсен и живак, предупредиха рибарите от сдружение "Балканка", че разкопаването и освобождаването на тези вещества може да бъде опасно за хората в региона.

От сдружението дадоха примери с други язовири, за които от "Напоителни системи" са дали разрешение да се правят ВЕЦ-ове. Разрешенията са за язовирите "Бебреш", "Тракиец", "Домлян", "Пчелина", "Ястребино". След това (като се направи ВЕЦ - б.а.), този язовир не може да се ползва за нищо друго.

"БСП ще правят вот на недоверие, а те имат доста ВЕЦ-ове", обясниха от сдружението.

От сдружението заявиха, че много от малките ВЕЦ-ове са незаконни. От "Басейнова дирекция" тези ВЕЦ-ове не са на случайни хора. В страната ни има само един законен рибен проход, заявиха от "Балканка".

"Балканка": Почти 140 от 170 малки ВЕЦ-ове са незаконни

"Балканка": Почти 140 от 170 малки ВЕЦ-ове са незаконни

Водата в язовир "Бебреш" е малко, защото фирми са имали права за нейното ползване

Ефектите от ВЕЦ-овете са отрицателни, река не бива да бъде преграждана, заявиха рибарите от сдружението.

Те акцентираха, че вече никой не говори за разкопаването на речните корита, а това влияе върху подпочвените води, върху възможността за преливане на реките.

"И по директивата за птици, и по директивата за хабитати има нарушение. Река Вит пресъхва, оголиха подземното тяло, имат забрана за разкриване на подземните води на повърхността. Естествената речна баластра беше филтър, замърсяването не можеше да влезе в подземните води", обясниха от сдружението.

Освен блокиране миграция на водните механизми, има и блокиране и на седиментите във водите. Седиментите спират да се движат, биват обхванати от мъхове и повечето речни риби, които имат нужда от чакъл, пясък за размножаване, не могат да се размножават, предупредиха рибарите.

Минивецовете регулярно убиват живота в реките. Копането на баластра води до скъсване на връзката между реката и речните корита. Минивецовете и техните задбаражни езера се запълват от седиментите и трябва да си прочистват.