Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив спаси 23 защитени животни през месец август. Служителите са реагирали на 77 жалби и сигнали, като голяма част от тях били за бедстващи животни.

За лечение в Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени 23 екземпляра от защитени видове животни, като сови, бързолети, щъркели, таралежи и други.

През август експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 115 проверки и са съставили са 7 акта за констатирани нарушения. Институцията е издала и 5 наказателни постановления на нарушители, а общо събраните суми по наложени глоби и санкции през месеца са 49 289 лева.

Съставени са актове на 5 предприятия за неизпълнение на поставени в комплексните разрешителни условия за чистотата на атмосферния въздух. Единият е на завод за производство на целулоза и хартия в Стамболийски за усетена характерна миризма извън границите на обекта.

Среднощна проверка за миризми в Стамболийски

Среднощна проверка за миризми в Стамболийски

Инспекторите душиха по улиците „Мадара“, ул. „Иван Вазов“, парка между ул. „Иван Вазов“ и „Г. С. Раковски“

РИОСВ - Пловдив са констатирали, че дружество от хранително-вкусовата промишленост в с. Житница зауства отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в издаденото разрешително и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Завод в Пловдив също е сред нарушителите, след като е забавил предоставянето на информация за извършени трансгранични превози на отпадъци.

Акт е съставен и на цех за производство на олио в Първомай за непроведени собствени периодични измервания.