Президентът Румен Радев удостои град Димитровград с Почетен знак на Президента на Република България по случаи 70-та годишнина на града.

Според президента архитектурата и градоустройството на Димитровград дават перспективи за развитие на алтернативен туризъм в района. От друга страна благоприятното географско разположение предполагало утвърждаването на града като търговски и транспортен център с важно значение за Южна България.

Според Радев полагането на основите на града преди 70 години е дело на младежи от различни краища на родината, които са се обединили около "една безкористна мечта".

"Със съзидателен устрем те полагат основите на града, който се е превърнал в символ на своето време и до днес гордо и достойно защитава своето мото "Аз съм и ще бъда", допълни Радев. По думите му този плам и стремеж за прогрес води жителите на Димитровград напред и до днес.