С близо 14 млн. лв. беше извършен ремонт на 17,4 км от третокласния път Враца - пещера Леденика, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Проектът - лот 10, се финансира от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. и националния бюджет.

Обновеният участък започва от областния център и завършва при входа на пещерата. Поставени са нова настилка, предпазни огради, пътни знаци и хоризонтална маркировка.

В рамките на Враца по метода "студено рециклиране" са ремонтирани булевардите "Христо Ботев", "Крайречен" и ул. "Вратица", а на места на бул. "Крайречен" е изградена и колекторна система за дъждовна вода. Ремонтиран е и мостът на река Лева при Дома на туриста в града.

От Пътната агенция посочват, че с ремонта на третокласния път се повишава безопасността на движение до Леденика, която е една от най-посещаваните пещери у нас, до местността "Пършевица", до село Згориград и се подобрява пътната инфраструктура на Враца.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД "Пътища Северозапад 2016", в което са: "Галчев Инженеринг" ЕООД и "Фармвил" ЕАД. Стойността на договора е 13 664 574,92 лв. с ДДС.

Строителният надзор е осъществен от Обединение "ТСП КОНСУЛТАНТИ" ДЗЗД с участници: "ТРИ - ЕС" ЕООД, "СТРОЛ 1000" АД и "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД. Техният договор е за 202 787,57 лв. с ДДС. Авторският надзор е на "Виа План" ЕООД. Договорът им е за 2 935 лв.с ДДС.

Общата стойност на проекта е 14 121 155,70 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз по линия на ОП "Региони в растеж" е 11 773 852,17 лв. Националното съфинансиране е 15% - 2 077 738,62 лв., а собственият принос на АПИ е в размер на 269 561,91 лв. с ДДС.