С до 400 000 лева компенсират стопаните, пострадали от пожарите в област Хасково, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Бюджетът е утвърден от ДФ "Земеделие" по помощта de minimis за компенсиране на щетите, които пожарите през август нанесоха на земеделските стопани в област Хасково.

Огънят е унищожил тревни площи на пасища и ливади, както и насаждения с люцерна, бадеми и винени лозя.

Предвидените ставки за подпомагане са:

Трайни насаждения до 120 лв./дка;

Фуражни култури - до 40 лв./дка;

Постоянно затревени площи - до 30 лв./дка;

Фермерите ще получат и компенсации до 1000 лева за едно животно.

На подпомагане имат право земеделци, с изгорели постоянно затревени площи и животни. Обезщетения ще получат стопаните с регистрирани и идентифицирани обекти с животни, въведени в системата на БАБХ към датата на възникване на пожарите.

Земеделските стопани, претърпели щети, следва да предоставят служебна бележка, издадена от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" или от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

Компенсациите няма да надвишават 80% от производствените разходи. Подпомагането се намалява с 50% в случаите, когато стопаните нямат застраховка. Предстои ДФ "Земеделие" и Министерството на земеделието, храните и горите да изготвят указанията за прилагане на помощта.