С над 15 млн. лв., част, от които са европари, са ремонтирали 30 км от път III-112 Дъбова махала - Монтана, съобщиха от АПИ.

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Финансирането от Европейския съюз е 13 169 113,36 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 2 323 961,18 лв. с ДДС.

Третокласният път е основна връзка на селата Студено буче, Доктор Йосифово, Смирненски, Славотин и Дъбова махала с Монтана, Лом и Видин, както и с пристанище Лом и ферибота Видин - Калафат. Участъкът е алтернативен маршрут на път I-1 Видин - Монтана, част от коридор №4 от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Основно ремонтирана е отсечката от началото на село Дъбова махала до пътната връзка с околовръстния път на Монтана. Подменена е асфалтовата настилка на общо 30 километра в 4 участъка от третокласния път, ремонтирани са 4 мостови съоръжения, реконструиран е мостът в с. Доктор Йосифово, който е с уширен габарит и нова връхна конструкция, изградени са и 4 кръстовища. Участъкът е с нова хоризонтална маркировка, ограничителни системи и знаци.

Изпълнител на проекта лот 18 е "КАРО-ПЪТСТРОЙ" ДЗЗД, с участници: "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД и "ПЪТСТРОЙ - 92" АД. Стойността на договора е 14 771 886,54 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от "РУТЕКС" ООД. Техният договор е за 429 720 лв. с ДДС. Проектант и изпълнител на авторския надзор е "ТРАНСКОНСУЛТ-22" ООД, а договорът им е за 11 800 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0018 Лот 18 "Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,793 км, област Монтана" е 15 493 074,54 лв. с ДДС.